Open Call for application – Project coordinator

Position: Project coordinatorLocation: Prishtina, KosovoType of Contract: Full timeDuration:  One year (Renewable)Reportsto:  Executive DirectorSalary: Up to 1,300 EUR (Depending on salary history)  General information Lens is seeking for a potential candidate to join …

Thirrje për mentor

Lens po kërkon një profesionist me njohuri dhe përvojë në zhvillimin e biznesit, start-up biznese dhe ndërmarrësi, për të mentoruar ekipet e të rinjve gjatë hapave të tyre të parë …

Shpallje për punë

Lens po kërkon një asistent(e) të projekteve në një apo më shumë fusha të cilat i mbulon: ndërmarrësi, politika të punësimit, inovacion, zhvillim i medias elektronike, privatësi dhe mbrojtje e …