Ius – Programi për punën praktike për juristë të ardhshëm

Lens ka hapur thirrjen për ius, programin e punës praktike në kuadër të projektit “Nxitja e punës së denjë përmes forcimit të Menaxhimit të Sigurisë dhe Shëndetit në Punë (SSHP) dhe Dialogut Social”.

Programi ius përfshin trajnimin për ngritjen e aftësive dhe njohurive të studentëve në sistemin e drejtësisë në Kosovë dhe procedurat e ndihmës juridike, dhe ngritjen e aftësive profesionale përmes angazhimit në punën praktike tre-mujore, në një nga institucionet e drejtësisë në Kosovë.

  • Ngritni njohuritë mbi sistemin e drejtësisë në Kosovë, dhe procedurat e ndihmës juridike.
  • Ngritni aftësitë dhe përvojën tuaj profesionale.
  • Punoni direkt në procedurat ligjore të rasteve reale, si përpilimi i padive, ankesave ose parashtresave, apo
  • Jeni pjesë e seancave gjyqësore me avokatët përgjegjës.

*Angazhimi në punën praktike do të kompenzohet financiarisht.

Kriteret për aplikim:

  • Të jeni qytetar/e i/e Republikës së Kosovës
  • Të jeni të përfshirë në vitin e fundit të studimeve Bachelor apo në studimet Master të drejtimit Juridik, në kolegjet private apo universitetet me programe të akredituara.

Si të aplikoni:

Mbusheni formën e aplikimit në vazhdim duke bashkangjitur dokumentet e kërkuara:

https://forms.gle/nCCWyUBNaCrpYngR9

Afati i fundit për aplikim është 4 Prill, 2021.

Nëse ju duhet ndihmë përgjatë procesit të aplikimit, na kontaktoni përmes emailit info@ngolens.org, apo në numrin +383(0)44833235.

Projekti mbështetet nga Agjensioni Suedez për zhvillim dhe bashkëpunim ndërkombëtar – SIDA, i cili udhëheqet nga UNOPS, ndërsa implementohet nga Lens, si një nga partnerët e projektit.