Thirrje për mentor

Lens po kërkon një profesionist me njohuri dhe përvojë në zhvillimin e biznesit, start-up biznese dhe ndërmarrësi, për të mentoruar ekipet e të rinjve gjatë hapave të tyre të parë …