Thirrje e Hapur për aplikim

LENS po kërkon mentor me përvojë për edukimin e të rinjve. Gjatë muajit mars, është planifikuar të organizohet një punëtori tre ditore si pjesë e programit “i2 SPACE”. Si angazhim …

Shpallje për punë

LENS është duke zbatuar projektin “Vetë-punësim dhe Ndërmarrësi Sociale për Rini”. Projekti financohet nga Bashkimi Evropian në kuadër të Programit të Bashkëpunimit Ndërkufitar IPA 2014-2020 Mali i Zi – Kosovë. LENS …