Thirrje e hapur për trajner

Organizata Lens është duke kërkuar një kompani apo individ që do të ofrojë një trajnim 2 ditor për organizatat e shoqërisë civile të cilat punojnë në fushën e punësimit të …

Shpallje për punë

Lens po kërkon një koordinator(e) të projekteve në një apo më shumë fusha të cilat i mbulon: ndërmarrësi, politika të punësimit, inovacion, zhvillim i medias elektronike, privatësi dhe mbrojtje e …

Laboratori i ndërmarrjeve sociale

Organizata LENS është duke mbajtur programin e trajnimeve (laboratorin e ndërmarrjeve sociale) për ndërmarrësit e rijnë. Laboratori i ndërmarrjeve sociale është duke u mbajtur në partneritet me Uncharted dhe është …

Hapet thirrja për propozime për grante

Thirrje për propozime për grante të vogla “GrassRoots Action Support” – GRAS Afati i fundit për dorëzimin e aplikacioneve: 12 Nëntor 2018 Iniciativa Kosovare për Stabilitet (IKS), Lens dhe Friedrich …